Informace pro uživatele elektronického nastroje softender

Profily zadavatelů Ministerstva vnitra – veřejné zakázky jsou dokončovány na novém profilu zadavatele v e-nástroji E-ZAK